سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی از تاريخ 5 لغايت 7 آذر ماه سال 1397 (26 لغايت 28 نوامبر سال 2018) در هتل المپيك تهران با موضوعات زیر برگزار مي گردد.

1- هيدروديناميك و رسوب
– امواج و جریانات دریایی
– طوفانهاي حاره اي و سونامي
– انتقال رسوب، فرسایش و زمين ريخت شناسي
– اندازه گیری و تحلیل پارامترهای دریایی
– انرژی های تجدیدپذیر دریایی

2- مديريت سواحل و بنادر
– مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (ICZM)
– مدیریت بحران مخاطرات دریایی
– GIS و سنجش از دور
– مدیریت و فن آوری در بنادر

3- مهندسي بندر و سازه هاي ساحلي
– برنامه ريزي و طراحي بنادر
– طراحی و اجراي سازه های ساحلی
– بازرسی، تعمير و نگهداري سازه های ساحلی
– تجهیزات و مصالح نوین ساخت سازه های ساحلی
– هیدروگرافی و لایروبی

4- مهندسی فراساحلی و خطوط لوله
– طراحی و ساخت سازه های فرا ساحلی
– بازرسي، تعمير و نگهداري سازه های فرا ساحلی
– طراحی و اجرای خطوط لوله دریایی
– ژئوتکنیک دریایی

5- محيط زيست دريايي و ايمني
– مدیریت ایمنی بنادر و دریانوردی
– كنوانسيونها، قوانين و مقررات بين المللي
– آلودگي و اثرات زیست محیطی سازه ها و حمل و نقل دريايي
– زیستگاههای ساحلی و دریایی