طراحی سیستم تهویه موتورخانه کشتی

دو روش طراحی برای موتورخانه موجود است.در روش اول که بصورت سنتی استفاده می شود تنها از یک عدد اگزاست فن و یک عدد فن تغذیه ( ساپلای فن ) برای خروج و ورود هوا استفاده می شود.این دو فن نه تنها هوای لازم برای احتراق را تامین می نماید …